13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića za osnivanje Privremene istražne komisije PD PS BiH za pitanje migrantske krize, koja će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u vezi s migrantskom krizom te o tome podnijeti izvještaj PD PS BiH s prijedlogom mjera iz nadležnosti ovog doma, br.: 01-50-1-1775/20 od 7.9.2020.