13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje MVP BiH da, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, od ESLJP pribavi zvanične podatke koji se odnose na tačan br. odbačenih i odbijenih apelacija građana BiH podnesenih ovom sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizašle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida, te da pribavi zvanične podatke da li su (i koji) predstavnici BiH učestvovali u postupcima po ovim predmetima, te kakav je bio njihov stav ili eventualni uticaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu, br.: 01-50-1-1773/20 od 7.9.2020.