13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića, kojom se zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana PD PS BiH dostavi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije u oblasti migracija i azila za period 2016–2020, br.: 01-50-1-1743/20 od 2.9.2020.