13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 01- 16-9-1910/20 od 29. 9. 2020; glasanje o prijedlogu 1. zaključka iz Mišljenja komisije za finansije i budžet - Prvi krug