13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Rasprava o dnevnom redu - glasanje o 1. prijedlogu za dopunu dnevnog reda - Damir Arnaut - Prvi krug