6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 5. 2020
objavljeni podaci: 28. 5. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju amandmana, sporazuma, konvencija i protokola iz tačaka od 40. do 49. dnevnog reda, uključujući i tačku 49. - Prvi krug