6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 5. 2020
objavljeni podaci: 28. 5. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC) - Prvi krug