6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 5. 2020
objavljeni podaci: 28. 5. 2020

Glasanje

Odbijen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale) - Prvi krug