6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 5. 2020
objavljeni podaci: 28. 5. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma - Drugi krug