5.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

14. 2. 2020
objavljeni podaci: 14. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma - Prvi krug