5.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

14. 2. 2020
objavljeni podaci: 14. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu - Prvi krug