5.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

14. 2. 2020
objavljeni podaci: 14. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlogu da se objedini rasprava i izjašnjavanje o tačkama od 31. do 33. dnevnog reda, uključujući i 33. tačku dnevnog reda - Prvi krug