5.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

14. 2. 2020
objavljeni podaci: 14. 2. 2020

Glasanje

Odbijen

Prijedlogu delegata Denisa Bećirovića da se uvrsti nova tačka dnevnog reda - Milorad Dodik - Prvi krug