23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 7. 2021
objavljeni podaci: 27. 7. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između BiH i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): BiH - Putna interkonekcija s Hrvatskom "Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci“ (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11.12.2020. u Luksemburgu i 5.3.2021. u Sarajevu, br.: 01,02-21-1-1733/21 od 15.9.2021. - Prvi krug