23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 7. 2021
objavljeni podaci: 27. 7. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, br.: 01,02-21-1-1640/21 od 18.8.2021. - Prvi krug