22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2021
objavljeni podaci: 7. 7. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje inicijative poslanika iz Kluba SDA kojom se od Regulatorne agencije za komunikacije traži da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative izda nalog javnim servisima da komercijalnim medijima omoguće u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, gdje postoji MUX A, ulazak spornih TV-kanala u isti (kako je svojevremeno urađeno s TVK3 iz Prnjavora) ili da oštećenim TV-stanicama dozvoli da privremeno na lokacijama Kozara, Trebević i Majevica, o svom trošku, uključe DVT predajnike s privremenim korištenjem spektra iz MUX-a C ili D, s obzirom na to da je taj frekventni spektar trenutno slobodan, do zaživljavanja ovih MUX-ova, uz njihovu obavezu da ih ugase kada zaživi neki od navedenih MUX-ova, te da u roku od 45 dana od usvajanja inicijative izvijeste Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o preduzetim mjerama, broj: 01-50-1-1285/21 od 23. 6. 2021 Modificiranoj poslaničkoj inicijativi - Ponovljen (Prvi krug)