22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2021
objavljeni podaci: 7. 7. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo kojom se zadužuju Vijeća ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi sa nasilničkim ponašanjem u saobraćaju, broj: 01-50-1-938/21 od 29. 4. 2021 Poslaničkoj inicijativi - Drugi krug