22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2021
objavljeni podaci: 7. 7. 2021

Glasanje

Odbijen

Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-1218/21 od 14. 6. 2021 Prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića - Prvi krug