19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 7. 2021
objavljeni podaci: 1. 7. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o zaključku delegata Zlatka Miletića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative u DN PS BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovit prijedlog mjera efektivne zaštite domaće proizvodnje, br.: 02-50-6-1085/21 od 26.5.2021. - Prvi krug