21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 6. 2021
objavljeni podaci: 15. 6. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – BiH za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i BiH, br.: 01,02-21-1-1178/21 od 9. 6. 2021 davanju saglasnosti za retifikaciju materijala iz tačaka od 24.do 30. - Prvi krug