21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 6. 2021
objavljeni podaci: 15. 6. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim će se regulirati porez na digitalne usluge, br.: 01-50-1-851/21 od 26.5.2021. - Drugi krug