21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 6. 2021
objavljeni podaci: 15. 6. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o donošenju zaključka kojim PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže 7 dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u PS BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet, s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH, predlagač: poslanik Nenad Stevandić, b.: 01-50-1-716/21 od 26.5.2021.