21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 6. 2021
objavljeni podaci: 15. 6. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika iz Kluba poslanika Naša stranka/Nezavisni blok povodom rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, koji glasi: „S obzirom da nisu ispoštovane odredbe konkursne procedure te Zakon o ravnopravnosti spolova, predlažemo da se ne glasa o listi te da je vratimo Vijeću ministara BiH na doradu“, br.: 01,02-34-1-939/21 od 26.5.2021. - Drugi krug