7. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

2. 3. 2021
objavljeni podaci: 2. 3. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o prijedlogu nove tačke dnevnog reda - Denis Bećirović - Rasprava o dnevnom redu - Prvi krug