17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o objedinjavanju glasanja o tačkama od 19. do 27. - Ponovljen (Prvi krug)