17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Donošenje zaključka kojim PD PS BiH traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa primijeni čl. 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH; predlagač: poslanik Nenad Stevandić; br.: 01-50-1-15-15/20 od 11.1.2021. - glasanje o usvajanju zaključka - Prvi krug