17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kožula kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH i MVP BiH da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da o preduzetim aktivnostima i njihovim učincima izvijesti PD PS BiH najkasnije 90 dana od dana usvajanja ove inicijative; br.: 01-50-1-245/21 od 26.1.2021. - glasanje o usvajanju poslaničke inicijative - Prvi krug