17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kožula kojom PD PS BiH zadužuje MVP BiH da na odgovarajući način uputi apelaciju prema memorijalnom centru Yad Vashem u Jeruzalemu, kako bi se na službenoj stranici ovog centra koristio službeni i potpuni naziv države – Bosna i Hercegovina – umjesto navedenog skraćenog i netačnog naziva Bosna (Bosnia); br.: 01-50-1-219/21 od 26.1.2021. - glasanje o usvajanju poslaničke inicijative - Prvi krug