17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Informacija Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uslovima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv koronavirusa, s odgovarajućim materijalom u pisanoj formi, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Damir Arnaut, Zukan Helez, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Jasmin Emrić, Nada Mladina, Zlatan Begić i Dženan Đonlagić, br.: 01-50-1-513/21 od 25.2.2021.