17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 01,01/4-16-1-2550/20 od 31.12.2020. - glasanje o usvajanju izvještaja - Prvi krug