17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021
objavljeni podaci: 25. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Rasprava o dnevnom redu - glasanje o zahtjevu grupe poslanika za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma - Ponovljen (Prvi krug)