15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

10. 2. 2021
objavljeni podaci: 10. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o imenovanju prvog odnosno jedinog kandidata sa rang-liste Privremene zajedničke komisije oba doma PS BiH za sprovođenje procedure za imenovanje zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH (Ante Boras), br.: 01,02-50-16-161-5,1/21 od 21.1.2021. - Prvi krug