15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

10. 2. 2021
objavljeni podaci: 10. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o imenovanju kandidata za članove Nezavisnog odbora sa rang-liste Privremene zajedničke komisije oba doma PS BiH za sprovođenje procedure imenovanje članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, br.:01,02-34-1-197/21 od 22.1.2021. - Prvi krug