15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

10. 2. 2021
objavljeni podaci: 10. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV signala u BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 02/3-16-10- 2464/20 od 23.12.2020. - Prvi krug