16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu, između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja DEI Vijeća ministara BiH, br.: 01,02-21-1-253/21 od 27.1.2021. - glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma - Prvi krug