16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se zadužuje Vijeće ministara i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana uputi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojim će se uvesti jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112, br.: 01-50-1-1- 2530/20 od 30.12.2020.