16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zaključka poslanika: Dragana Mektića, Branislava Borenovića i Nenada Nešića, koji glasi: PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o ispunjavanju obaveza BiH iz sporazuma s EU o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i preduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU, br.: 01-50-1-15-16/21 od 3.2.2021.