16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zaključka poslanika: Branislava Borenovića, Nenada Nešića i Dragana Mektića, koji glasi: PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnostima koje je Vijeće ministara BiH preduzelo da do sankcija ne dođe i planu aktivnosti za ispunjavanje obaveza BiH kojim bi razlozi za uvođenje sankcija bili otklonjeni, br.: 01-50-1-15-16/21 od 3.2.2021.