16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiHi, br.: 01,02-50-16-161-5,1/21 od 21.1.2021. - glasanje o i zboru Ante Borasa za zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini - Prvi krug