16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Digitalizacija TV-signala u BiH, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 01/4-16-10-2464/20 od 23.12.2020. - glasanje o prijedlogu zaključka iz Mišljenja komisije za finansije i budžet - Prvi krug