16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: Pokrećem inicijativu da se u PS BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne BiH, br.: 01-50-1-2306/20 od 12.1.2021. - glasanje o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića - Drugi krug