16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi Nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana BiH (NECP), a što je obaveza ovog ministarstva iz Akcionog plana Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, br.: 01-50-1-2172/20 od 12.1.2021. - glasanje o šoslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića - Drugi krug