16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative usaglasi s entitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u BiH za period 2020-2022. godina' i prateći Akcioni plan, br.: 01-50-1-2161/20 od 12.1.2021. - glasanje o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića - Drugi krug