16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Odbijen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti migracija u BiH za august 2020, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana preduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše fabrike Miral u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, br.: 01-50-1-1749/20 od 11.1.2021. - glasanje o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića - Ponovljen (Drugi krug)