16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Odbijen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti migracija u BiH za august 2020, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: PD PS BiH traži da Vijeće ministara BiH hitno stavi van snage zaključak koji je usvojen na vanrednoj telefonskoj sjednici 31.12.2020, a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odgađanja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju Bira, br.: 01-50-1-1749/20 od 11.1.2021. - glasanje o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića - Drugi krug