16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Nenada Stevandića da se u dnevni red 15. sjednice PD PS BiH uvrsti nova tačka dnevnog reda koja glasi: Donošenje zaključka kojim PD PS BiH traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa primijeni čl. 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, br.: 01-50-1-15-15/20 od 11.1.2021. - glasanje o prijedlogu poslanika Nenada Stevandića - Drugi krug