14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, amandmana i ugovora iz tačaka od 16. do. 19. dnevnog reda, uključujući i 19. tačku - Prvi krug