14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom DN PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u BiH, br.: 02-50-6-2227/20 od 18.11.2020. - Prvi krug