14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 45 dana od dana usvajanja ove inicijative u DN PS BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS, s posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države BiH, br.: 02-50-6-2040/20 od 15.10.2020. - Prvi krug