14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u DN PS BiH, u saradnji s nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u BiH, br.: 02-50-6-1918/20 od 30.9.2020. - Prvi krug